Missie en visie

Het bestuur en Raad van Advies van UYSKIN

Missie Under Your Skin

Het versterken van de persoonlijke kwaliteit van leven van kinderen met huidafwijkingen en kinderen met een allergie. Beiden ook in combinatie met het atopie syndroom: eczeem, astma, hooikoorts en voedselallergie. 

Realisatie

UYSKIN stelt het kind centraal en financiert projecten die leiden tot:

  • Laagdrempelige ontsluiting van gespecialiseerde kennis
  • Op interactie gerichte behandelplannen
  • Zelfmanagement programma’s 
  • Gericht onderzoek

Doelstellingen

  • Meer aandacht voor huidafwijkingen en atopie, zoals eczeem, astma, hooikoorts en voedselallergie
  • Zorgverbetering voor kinderen met deze ziektes/huidafwijking
  • Ondersteunen van de ouders en verzorgers van deze kinderen
  • Het bevorderen van kennis over huidafwijkingen en atopie

Landelijk expertisecentrum

Speerpunt is het opzetten van een landelijk expertisecentrum waar alle medische kennis functioneel en toegankelijk aanwezig is vanuit het perspectief van het kind met huidafwijkingen en/of allergieën. 

Op dit moment wordt een deel hiervan vormgegeven op www.huidhuis.nl. Kinderen, ouders en professionals vinden hier informatie over huidaandoeningen en allergieën. Ook kunnen patiënten een eigen dossier aanmaken en een hulpverlener uitnodigen voor inzage, diagnose en behandeling.