Over UYSKIN

Ieder jaar worden alleen al bij de huisarts meer dan 2 miljoen diagnoses gesteld voor huidaandoeningen en allergieën bij kinderen. UYSKIN vindt dat de zorg voor deze kinderen beter en efficiënter kan.

Kennis ontoereikend

Zo is de kennis over de betreffende aandoening bij ouders en/of verzorgers vaak niet aanwezig, slecht toegankelijk of is de betrouwbaarheid onduidelijk. 

Voor professionals is er tijdens de opleiding geen of te weinig scholing over huidafwijkingen bij kinderen en het atopie syndroom (eczeem, astma, hooikoorts en voedselallergie). Ook zijn er beperkte (na)scholingsmogelijkheden en weinig richtlijnen. 

Sociale en emotionele problemen

Veel kinderen worden hierdoor te laat doorverwezen naar de zorg die nodig is. Dit leidt tot onnodig lijden en complicaties.  Daarnaast krijgen veel kinderen, juist in de fase van hun leven dat zij zoeken naar zekerheden, te maken met sociale en emotionele problemen als gevolg van de uiterlijke verschijningen en hoe dit hun zelfbeeld en/of het gedrag van hun omgeving beïnvloedt. 

UYSKIN wil verbetering

Dit kan en moet anders! Under Your Skin Foundation is op 2 april 2013 opgericht om verbetering op bovenstaande punten te realiseren. 

Dit doen we door laagdrempelige ontsluiting van gespecialiseerde zorg en door voorlichting aan kinderen, ouders, huisartsen en andere betrokkenen te geven. Tevens door onderzoek naar nieuwe en betere behandelmogelijkheden en door deze nieuwe mogelijkheden landelijk geïmplementeerd te krijgen.